Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Jednoleté kurzy cizích jazyků

 

Kdy?

 

V tomto školní roce nerealizujeme.

 

Pro koho?

Kurz je určen pro absolventy střední školy, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku. Pokud vás čeká maturitní zkouška v září, můžete se podmíněně přihlásit také.

Účastník kurzu má všechny výhody jako žák SŠ (potvrzení o studiu, průkazka na zlevněné jízdné, rodiče mohou uplatnit daňové zvýhodnění).

 

Výuka

Výuka bude probíhat v době vyučování v průběhu školního roku, od pondělí do pátku pod vedením kvalifikovaných vyučujících anglického jazyka, kteří působí na SPŠ a OA v Bruntále. Rozsah výuky je 20 hodin týdně, hodina trvá 45 minut. Nejvyšší počet účastníků v kurzu nebo ve společné vyučovací hodině pro účastníky je 18, je možné dělení v kurzu podle vstupní úrovně.

 

Kurz je akreditovaný MŠMT. Garantem kurzu je Ing. B. Friedlová a Mgr. D. Juříčková.

 

Cíl

1. Rozšířit a prohloubit komunikativní kompetence a celkový kulturní rozhled:

  • získání kvalitních jazykových znalostí a procvičení jazykových dovedností receptivních, produktivních a interaktivních (čtení, mluvení, poslech, psaní),
  • aktivní zvládnutí jazyka,
  • překonání jazykové bariéry,
  • plynulost projevu,
  • vybudování široké slovní zásoby, popřípadě její rozšíření,
  • praktické využití gramatických struktur (frazeologie, terminologie),
  • rozšíření znalostí kulturních studií dané země (geografie, historie, politický, kulturní a společenský život v dané zemi),
  • profesní jazyk dle zájmu (obchodní korespondence).

 

2. Připravit žáky ke zkoušce FirstCertificate in English (tato zkouška ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev na pokročilé úrovni, tj. přibližně úroveň B2). Po absolvování zkoušky získá žák certifikát FCE. Více informací na http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/.

 

Přihláška ke studiu ke stažení: http://www.spsoa.cz/dokumenty/dokumenty/prihlaska-ke-studiu-anglickeho-jazyka-129

nahoru
Vyhledávací formulář