Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Peníze školám

Projekt EU peníze školám OP VK

 

Grant poskytl: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Příjemce grantu: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07∕1.5.00∕34.0531

Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet projektu: 1 032 318 Kč

Celková doba projektu: 1. 3. 2013 – 11. 12. 2013

 

Cíle projektu:

  • Zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií
  • Modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy
  • Vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů (Anglický jazyk, Matematika, Český jazyk a literatura a další)
  • Zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpora rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků
  • Vytváření podmínek pro zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které vedou ke zkvalitnění výuky

 

Klíčovou aktivitou je vytvoření 7 sad vzdělávacích materiálů vždy po 3 tematických oblastech, každá tematická oblast obsahuje 20 digitálních učebních materiálů.

Inovace a zkvalitnění výuky proběhne prostřednictvím digitálních učebních materiálů z vyučovaných předmětů: Český jazyk a literatura, Občanská nauka, Matematika, Anglický jazyk, Účetnictví, Finance, Ekonomika, Biologie a ekologie, Pěstování rostlin, Chov zvířat, Německý jazyk, Informační technologie a Obchodní činnost.

V rámci projektu byla vybudována nová učebna výpočetní techniky pro 30 žáků, která využívá virtualizaci, tj. žáci pracují přímo na výkonném serveru prostřednictvím tenkých klientů. Dále byla na škole zřízena nová wifi-síť, která vykrývá i velké multimediální posluchárny a knihovnu a umožňuje tak např. napojení účastníků rekvalifikačních kurzů na internet i s vlastním notebookem nebo tabletem. Žáci také získali možnost studia prostřednictví školního systému Moodle.

 

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám: http://spsoa.cz/dokumenty/dokumenty/eu-penize-skolam-183

nahoru
Vyhledávací formulář