• Reklamní dílna

    19. 9. 2019 |

    V této odborné učebně si žáci mohou osahat všechny činnosti spojené s podnikáním. Žáci Obchodní akademie si tak zpestřují výuku a získávají praktickou zkušenost v komunikaci se zákazníkem. Hlavním cílem této multimediální učebny je co nejlépe simulovat reálné prostředí a propojit teoretické vyučování s praxí.


    Nejnovější aktuality

    Skip to content