• Podnikatelský inkubátor

  23. 2. 2020 | Projekty

  Chceme se stát lídrem v podpoře podnikání! Spolu s partnery městem Bruntál, Powiatem Prudnickym(PL) a Gminou Prundik(PL) uspěli s žádosti o dotaci pro projekt Síť školních podnikatelských inkubátorů.

   

  Díky projektu vybudujeme ve škole podnikatelský inkubátor, který bude sloužit především žákům Obchodní akademie, ale také žákům ostatních oborů. Chceme vytvořit systematické prostředí, které umožní žákům získat kompetenci k podnikavosti a znalostí nutných podnikání. Budeme pomáhat žákům školy začínat podnikat již ve škole nebo po ukončení školy. Podnikavost jedna ze základních kompetencí v profesním životě. Podnikavost zlepší konkurenceschopnost našich absolventů.

   

  Nově zbudovaný inkubátor bude mít velmi variabilní uspořádání a promyšlené stavebně-technické řešení. Umožní změnu dispozice ze sálu pro 60 lidí až na čtyři samostatné prostory. V inkubátoru budou mít uživatelé k dispozici výpočetní a prezentační techniku. Součástí řešení bude i variabilní dílenské prostory také s 3D tiskárnou.

   

  Náš inkubátor se stane součástí sítě inkubátorů, která vznikne na základních školách v Bruntále a na školách v Prudniku.

   

  Škola je autorem projektu. Projekt by nevznikl bez spolupráce s Moravskoslezským inovačním centrem. Inspiraci pro projekt jsme hledali až v daleké Izraeli #StartupNation.

   

  Rozpočet projektu pro naši školu je téměř 500 tis. EUR tj. cca 12,5 mil. Kč. Projekt v celkovém hodnocení výzvy v PO3 programu Interreg V-A Česká republika – Polsko dosáhl při hodnocení 109 bodů a umístil se na první místě (obdobně jako již realizovaný projekt Technika bez hranic v předchozím kole výzvy).

   

  http://www.cz-pl.eu/monitorovaci-vybor

   

  Vizualizace

  Architektonický návrh a vizualizace zpracoval Ing. arch. Oldřich Bajger.


  Nejnovější aktuality

  Skip to content