• Koronavirus výuku neohrozil

  9. 4. 2020 | Ostatní

  Zhruba před měsícem vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, v němž zakázalo osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Bez předchozích zkušeností musely školy zajistit výuku svých žáků. Některé školy to pojaly formou e-mailu, sociálních sítí nebo nejrůznějších on-line platforem typu Moodle, Bakaláři ad.

   

  Naše škola začala pro výuku a vzdělávání využívat digitální komunikaci Microsoft Teams, která umožňuje vést vyučovací hodinu formou videokonference. Pomocí této aplikace učitelé vyučují tak, jak jsou zvyklí, samozřejmě s menšími úpravami. Každý učitel má pro svůj předmět a třídu vytvořený tým, do kterého pozve své žáky a nahrává jim do tohoto pracovního prostředí dokumenty, tabulky, videa, prezentace ad. Pomocí online schůzek formou audio i videokonferencí (včetně jejich nahrávání a archivace) s žáky opakuje nebo jim vysvětluje nové učivo. Velkou výhodou je, že všechny dokumenty i veškerá komunikace sdílená v rámci týmu, je uložena na jediném místě, takže je nikdo z žáků nemusí zdlouhavě hledat.

   

  Všichni učitelé jsme rádi, že naše škola vzala výuku na dálku za správný konec. Všechno zlé je pro něco dobré. Současná virová pandemie může být neplánovaným impulzem pro zdokonalení úrovně digitálního vzdělávání. Nejen u žáků …


  Nejnovější aktuality

  Skip to content