• Setkání ve Školním podnikatelském inkubátoru

    3. 6. 2021 | Projekty

    21. května 2021 proběhlo v našem nově vybudovaném Školním podnikatelském inkubátoru setkání koordinátorů a tvůrců společného vzdělávacího programu všech partnerů projektu „Síť školních podnikatelských inkubátorů“. Došlo k rámcovému představení projektu a jeho aktivit novým členům týmu. Stěžejním bodem bylo doladění společného vzdělávacího programu pod vedením dodavatelské společnosti RPIC Vip s.r.o., která zodpovídá za vývoj programu. Setkání tvůrců a koordinátorů vzdělávacího programu pomohlo nastavit a odstartovat budoucí spolupráci všech zúčastněných.


    Nejnovější aktuality

    Skip to content