• Exkurze žáků 1.C v Dolních Vítkovicích

    V rámci plánovaných exkurzí na konci školního roku 2020/2021 jsem zorganizoval exkurzi do národní kulturní památky v oblasti Dolních Vítkovic pro žáky své třídy 1. C, která byla velmi hodnotným doplněním učiva technických předmětů prvního ročníku. Průvodkyně nás kvalifikovaně seznámily s historií výroby surového železa ve Vítkovicích, která začala v roce 1872 a postupně se rozšiřovala z jedné až do […]

    Read More…

    Skip to content