• Pojedeme na Island!

  V oblasti získávání projektů jsme velmi aktivní a úspěšní. V současné době je naše škola zapojena například do projektu s názvem Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání. Základní myšlenkou projektu je poznat zahraniční školu stejného typu a zaměření a navázat s ní dlouhodobou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání v oboru automobilového průmyslu. Cílem projektu je […]

  Read More…

  Učitelé se učí anglicky

  V tomto školním roce jsme zahájili 5 kurzů anglického jazyka pro učitele naší školy. Celkem se kurzů zúčastní 25 účastníků, od začátečníků až po pokročilé. Lektory v kurzech jsou vyučující angličtiny z naší školy E. Votrubová, K. Orságová, D. Juříčková a externí lektor M. Orálek. Kurzy probíhají 2 hodiny týdně, jsou financovány z prostředků školy. […]

  Read More…

  Už máme odvoleno!

  V pondělí 20. září 2021 se 250 žáků zúčastnilo studentských voleb, které pro ně připravila děvčata ze 3.A. Probíhalo dvoje hlasování. Výsledky celorepublikových studentský voleb do Poslanecké sněmovny ČR nyní zveřejnit nemůžeme, jelikož ještě dnes tyto volby probíhají na jiných středních školách. (Více k projektu naleznete na stránkách organizace Jeden svět na školách, viz https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby). […]

  Read More…

  Kroužek Matematiky – rozšíření učiva pro zájemce o studium na VŠ pro žáky 3. a 4. ročníků

  V kroužku se žáci budou seznamovat s tématy, která nejsou v osnovách RVP ani ŠVP naší školy a která jsou přípravou pro studium na vysoké školy. Vzhledem k financování z projektu je kroužek zdarma.  Kroužek začne od října v době, který si vybere nejvíce žáků ve formuláři (Po-Čt od 14:30). Výuka bude probíhat ve dvou samostatných […]

  Read More…

  Táborák ve Starém Městě pro ubytované žáky na DM při SPŠaOA Bruntál

  Na středu 15.9. pro nás připravila paní vychovatelka Leona Ivánková akci ve Starém Městě. Společně jsme pěšky vyrazili na hřiště, kde jsme strávili báječné odpoledne. Proběhly různé aktivity – fotbal, hry, tance, zpívání u ohně za doprovodu kytary Tondy Vávry, povečeřeli jsme špekáčky a večer jsme se procházkou vrátili zpátky na domov mládeže. Děkujeme starostovi […]

  Read More…

  Hodiny s rodilým mluvčím opět v plném proudu

  I letos je naše škola součástí programu MSK „Rodilí mluvčí do škol“. Žáci prvních až třetích ročníků všech oborů se budou v průběhu školního roku v hodinách anglického jazyka pravidelně setkávat s ostříleným pedagogem a hlavně báječným člověkem panem Paulem Bushey. Zatím začínáme lehkými konverzacemi a rozmlouváme se po prázdninách, ale určitě přijde na řadu […]

  Read More…

  Reportáž školního magazínu Studuj u nás

  Zhlédněte reportáž, která Vám představí novinky ze života naší školy. Tou nejvýznamnější událostí posledních měsíců je realizace nových, špičkově vybavených učeben pro Průmysl 4.0 a Školní podnikatelský inkubátor. Pořídili jsme dvě linky – zmenšené modely malých továrniček na Průmysl 4.0, dále jsme postavili učebnu virtuálního prostředí, ve kterém si žáci mohou postavit linku pro Průmysl […]

  Read More…

  Motivační workshop 1. ročníků

  Dříve adaptační kurzy, nyní motivační workshopy, pro žáky 1. ročníků  jsou na naší škole pravidelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu již mnoho let. Jsou důležité pro usnadnění nástupu žáků na střední školu, pro vytvoření základů pozitivního klimatu v kolektivu a vytvoření vazeb mezi žáky a učiteli. Veškeré organizační záležitosti i náplň programu mají ve své režii […]

  Read More…

  Nové, špičkově vybavené výukové prostory

  V úterý 31.8.2021 se na naší škole uskutečnila Česko-Polská konference k slavnostnímu otevření Podnikatelského inkubátoru a Laboratoře pro průmysl 4.0. Akce se konala pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. Spolu s partnery Starostwo Powiatowe w Prudniku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, Gmina Prudnik a městem Bruntál  jsme otevřeli dveře […]

  Read More…

  Skip to content