• Motivační workshop 1. ročníků

  9. 9. 2021 | Poradenství

  Dříve adaptační kurzy, nyní motivační workshopy, pro žáky 1. ročníků  jsou na naší škole pravidelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu již mnoho let. Jsou důležité pro usnadnění nástupu žáků na střední školu, pro vytvoření základů pozitivního klimatu v kolektivu a vytvoření vazeb mezi žáky a učiteli. Veškeré organizační záležitosti i náplň programu mají ve své režii paní učitelky Mgr. Pelcová (výchovný poradce) a Mgr. Stáňová (metodik prevence), které doplňují třídní učitelé. Po celou dobu workshopu jsou používány metody rozhovoru, pozorování, situačních her, metoda kritického myšlení a další metody vedoucí k poznávání žáků mezi sebou i mezi učitelem a žákem.

  Dva dny strávili žáci v Karlově pod Pradědem v resortu Kazmarka, kde se věnovali pohybovým aktivitám a aktivitám zaměřeným na třídní kolektiv. Věříme, že si žáci pobyt užili a že to byl ten správný start do jejich středoškolského života.

   

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content