xxx videos
  • Mgr. Lucie Pelcová

    kabinet 306 (2. patro) Konzultace: středa – 14:30 – 15:15 Vyučuje: Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Pracovní zařazení: Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů Výchovná poradkyně Vedoucí předmětové komise Další informace: Informace k výchovnému poradenství: http://www.spsoa.cz/skola/vychovne-poradenstvi […]

    Read More…

    Skip to content