• Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání

   

  Název projektu:                            Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání

  Registrační číslo projektu:         EHP-CZ-MOP-3-012

  Název programu:                          Dům zahraniční spolupráce, Fondy EHP

  Hlavní partner:                              Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Partner:                                           Borgarholtsskóli

  Rozpočet projektu:                       897.780,- Kč

  Rozpočet hlavního partnera:     510.640,- Kč

  Realizace projektu:                       1. 8. 2021 – 31. 8. 2022

  Kontakt:                                          Ing. Klára Vašíčková, vasickova@spsoa.cz, +420 775 669 529

   

  Základní myšlenkou projektu bylo poznat zahraniční školu stejného typu a zaměření a navázat s ní dlouhodobou spolupráci v oblasti odborného vzdělávání. Obě školy, bruntálská Střední průmyslová škola a Obchodní akademie i islandská Borgarholtsskóli, vzdělávají studenty v oboru automobilového průmyslu.

   

  Cílem projektu je realizovat aktivity pro studenty a zaměstnance škol tak, aby zlepšili své znalosti, dovednosti a kompetence. V plánu jsou výjezdy studentů i zaměstnanců z obou zapojených škol. V rámci projektu vycestuje na Island 5 žáků oboru Dopravní prostředky a 3 zaměstnanci školy, a to na krátkodobou mobilitu v délce jednoho týdne. Stejný počet žáků i zaměstnanců islandského partnera navštíví bruntálskou školu.

   

  Účastníci projektu si díky studijní návštěvě a stínování na pracovišti rozvinou výsledky svého učení a získají nové kvality, které obohatí jejich osobní i profesní život. Projekt je komplexní, reaguje na skutečné potřeby cílové skupiny, kombinuje rozvoj měkkých a tvrdých dovedností.

   

  Projekt je považován za první etapu možné dlouhodobé spolupráce mezi školami. Na tento projekt mohou v budoucnosti navazovat další aktivity a projekty.

  Skip to content