Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

ECDL

European Computer Driving Licence

Co je to ECDL?

European Computer Driving Licence (ECDL) je mezinárodně uznávaný certifikát, který je v rámci států EU a mnoha dalších zemí doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Je určen pro běžné uživatele osobních počítačů. Certifikát ECDL deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval testy a splňuje minimální znalostní kritéria pro práci s počítačem, rozložená do sedmi základních modulů. Podrobnosti o ECDL aktivitách v mezinárodním kontextu lze najít na stránkách www.ecdl.com , které patří ECDL Foundation se sídlem v Irsku, podrobnosti o realizaci projektu v České republice na www.ecdl.cz .

 

Co je ECDL Start?

ECDL Start je zkrácená verze testů, která ověřuje znalosti uchazečů z libovolně zkombinovaných čtyř modulů . Výběr modulů závisí pouze na přání uchazeče. Smyslem této "kratší" verze je poskytnout osvědčení - ECDL Start- i těm uživatelům počítačů, kteří se při své práci nezabývají např. tvorbou elektronických prezentací, či nepoužívají databázové programy. Uchazeč, který prokáže svou znalost počítačového prostředí ve čtyřech modulech určitě bude bez problémů schopen se v budoucnu orientovat i v dalších oblastech.

 

Dokumenty

 

Kontakt

Ing. Květoslav Bedáň
telefon: +420555559716
email: bedan@spsoa.cz

 

7 modulů, potřebných k získání ECDL průkazu

 • Základy informačních technologií
  • základy IT – přínos práce na PC a jeho využití v praxi – příklady
  • informační technologie a společnost – člověk versus počítač
  • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
  • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
  • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT
 • Používání PC a správa souborů
  • používání počítače a správa souborů
  • tvorba adresářové struktury a její filozofie
  • kopírování souborů
  • nastavení uživatelského prostředí na počítači
 • Textový editor
  • filozofie práce s textem v textovém programu
  • formátování písma, odstavců a dokumentu
  • vlastní úprava textu a pravidla související
  • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů
 • Tabulkový kalkulátor
  • filozofie práce s tabulkovým programem
  • formátování buňky a tabulky
  • práce v tabulce – vkládání vzorců a funkcí
  • možnosti adresování v tabulce při kopírování
  • tvorba grafů a databází
  • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek
 • Databáze
  • filozofie práce s databází
  • vytvoření seznamu
  • definice textových a číselných polí
  • výběr položek a jejich zpracování
  • ukládaní dat
 • Prezentace
  • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
  • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
  • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
  • možnosti použití připravených grafických objektů – organizační grafy
  • možnosti ukládání na jiná než běžná média
 • Služby informační sítě
  • filozofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory
  • možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost
  • elektronická pošta – způsob využívání
  • Internet a intranet – filozofie tohoto fenoménu
  • vyhledávání informací a jejich zpracování
nahoru
Vyhledávací formulář