Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj

 

Administrativní pracovník s praxí

 

 • Kurz je realizován na základě veřejné zakázky Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií, Bruntál, p. o. pro Úřad práce ČR.
 • Je určen uchazečům o zaměstnání evidovaným na ÚP a zájemcům o zaměstnání, kteří mají střední vzdělání s maturitou, potřebují získat praxi a osvojit si dovednosti a znalosti související s administrativou podniku nebo organizace.
 • Kurz je plně hrazen úřadem práce, jeho účastníkům náleží podpora při rekvalifikaci, v případě dojíždění je jim propláceno i jízdné z trvalého bydliště.
 • Kurz trvá 7 měsíců, z toho je 60 hodin teoretické výuky a 1000 hodin praxe u vybraných zaměstnavatelů. Je zakončen zkouškou, po jejímž absolvování obdrží účastníci osvědčení o rekvalifikaci.
 • Praktikant může vykonávat jakékoli práce administrativního charakteru, včetně pracovních pochůzek, vyřizování na úřadech, poště, apod. Svému poskytovateli praxe je k dispozici 8 hodin denně v souladu s pracovní dobou dané firmy.
 • Konkrétního zaměstnavatele, který bude praxi zajišťovat, si jednotliví účastníci kurzu mohou vyhledat sami nebo jim bude přiřazen naší vzdělávací organizací.

 

 

Základy podnikání

 

 • Kurz je realizován na základě veřejné zakázky Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií, Bruntál, p. o. pro Úřad práce ČR.
 • Je určen uchazečům o zaměstnání evidovaným na ÚP a zájemcům o zaměstnání, bez ohledu na dosažené vzdělání, kteří chtějí podnikat nebo o podnikání prozatím jen uvažují jako o další případné možnosti zaměstnání. Zahájení podnikatelské činnosti po absolvování kurzu není podmínkou.
 • Kurz je plně hrazen úřadem práce, jeho účastníkům náleží podpora při rekvalifikaci, v případě dojíždění je jim propláceno i jízdné z trvalého bydliště.
 • Kurz trvá 6 týdnů. V jeho průběhu účastníci získávají znalosti z těchto tematických celků: ekonomika, právo, personální agenda, daňová evidence a účetnictví. Součástí výuky je i zpracování podnikatelského záměru. Kurz je zakončen zkouškou, po jejím absolvování obdrží účastníci osvědčení o rekvalifikaci.
 • V kurzu budete lektory připravení i k podání žádosti o dotaci na zahájení podnikání od úřadu práce. V této otázce spolupracujeme s oddělením trhu práce úřadu práce v Bruntále. Pracovník tohoto oddělení navštíví účastníky kurzu v době výuky, poradí a vysvětlí, co vše je pro tuto žádost potřebné dodat.

 

 

 

Kontaktní osoba pro přihlášení a další informace o kurzu:

Ing. Barbora Friedlová, Ph.D.

friedlova@spsoa.cz

555 559 727

 

nahoru
Vyhledávací formulář