• Kritéria přijím. řízení 2021/2022

  Pro obory denní formy vzdělávání:

  https://www.spsoa.cz/wp-content/uploads/2021/05/50170-kriteria-2021.pdf

  Současně si dovolujeme uchazeče upozornit, že na žádný z oborů není vyžadováno lékařské potvrzení na přihlášce.

  Jako návod k vyplnění můžete využít vzor předvyplněné přihlášky ke studiu.

  https://www.spsoa.cz/wp-content/uploads/2019/01/95004-Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf

  Kritéria přijímacího řízení naleznete menu dokumenty – přijímací řízení. ZDE 

  Skip to content