• Zahraniční zkušenost v Irsku

   

  Název projektu:                            Zahraniční zkušenost v Irsku

  Registrační číslo projektu:         2021-1-CZ01-KA122-VET-000016792

  Název programu:                          Erasmus+

  Poskytovatel grantu:                   Dům zahraniční spolupráce

  Hlavní partner:                              Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Rozpočet projektu:                       55.408 EUR

  Realizace projektu:                       1. 12. 2021 – 31. 5. 2023

  Kontakt:

  • Ing. Klára Vašíčková, vasickova@spsoa.cz, +420 775 669 529
  • Ing. M. Procházková, prochazkova@spsoa.cz, +420 555 559 750

   

  Cílem projektu je podpořit jazykové vzdělávání a další osobní a profesní rozvoj žáků a zaměstnanců školy. V rámci projektu vycestuje celkem 15 žáků z třetích a čtvrtých ročníků oborů Informační technologie a Obchodní akademie na 14denní odbornou stáž do Irska. Dále se pak 5 pedagogických pracovníků zúčastní dvoutýdenního jazykového kurzu angličtiny v zahraničí, a to také v Irsku. Účastníci projektu, díky účasti na krátkodobé mobilitě, získají drahocennou zahraniční zkušenost a posílí své schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

  Skip to content