• Zahraniční zkušenost pro žáky i učitele SPŠ a OA

  1. 2. 2022 | Projekty

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále je dlouhodobě velmi aktivní a úspěšná v získávání zajímavých projektů.

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále se pravidelně zapojuje do výzev vyhlašovaných Domem zahraniční spolupráce, jenž administruje celou řadu mezinárodních programů a sítí. V oblasti mezinárodního vzdělávání naše škola v současné době realizuje dva projekty podpořené z programu Erasmus+ a jeden projekt financovaný z Fondů EHP. Aktivity realizujeme ve školních letech 2021/2022 a 2022/2023. Velkým úspěchem je pak také získání akreditace Erasmus pro provádění vysoce kvalitních mobilit žáků a zaměstnanců.

  Projekt „Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání“ je realizován s islandskou školou Borgarholtsskóli. Základní myšlenkou projektu je poznat zahraniční školu stejného typu a zaměření a navázat s ní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání v oboru automobilový průmysl. V rámci projektu proběhnou vzájemné výměnné návštěvy 5 žáků oboru Dopravní prostředky a 3 zaměstnanců. Žáci si vyzkouší týden studovat na zahraniční škole, zaměstnanci škol získají zkušenosti s výukou v zahraničním prostředí a s celkovým chodem partnerské školy. Projekt získal grant ve výši 34.530 EUR z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

  Z programu Erasmus+ jsou financovány projekty „Zahraniční zkušenost v Irsku“ a „Naše budoucnost 2“. Díky prvnímu projektu, který získal grant ve výši 55.408 EUR, může 15 žáků třetích a čtvrtých ročníků oborů Informační technologie a Obchodní akademie vycestovat na 14denní odbornou stáž korespondující s jejich oborem do irského Dublinu. Dále se pak 5 pedagogických pracovníků školy zúčastní dvoutýdenního jazykového kurzu angličtiny. Druhý projekt s rozpočtem 69.086 EUR umožní 16 žákům stejných oborů absolvovat rovněž dvoutýdenní odbornou stáž a 4 žáci mohou vycestovat na stáž v délce 3 měsíců do irského Corku. Oba projekty podpoří jazykové vzdělávání a další osobní a profesní rozvoj žáků a zaměstnanců školy.

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content