• TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

   

  Operační program: Spravedlivá transformace
  Název projektu: TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
  Registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072
  Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027

  TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | Moravskoslezský kraj | (msk.cz)

  Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Projekt je tvořen souborem aktivit, jejichž cílem je kontinuálně a dlouhodobě zvyšovat kvalitu vzdělávání a nastartovat rozvoj podnikání v Moravskoslezském kraji (MSK).

  Nositelem a příjemcem dotace je Moravskoslezský kraj, největší poskytovatel středoškolského vzdělávání v regionu (zřizovatel 90 středních škol) a garant financování celého projektu. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

  Na naší škole budou vybudovány Collaborative learning space (CLS) a školní firma v podobě kavárny se svou vlastní pražírnou kávy.

  Collaborative learning space (CLS)

  CLS jsou netradiční otevřené výukové prostory, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj. Propojují jednotlivá výuková prostředí, jsou multifunkční a dají se jednoduše přizpůsobit různým typům aktivit. Díky tomu dochází k podpoře moderní metody výuky.

  Školní firma

  V budově školy bude vybudována reálná firma, díky ní se žákům zprostředkuje ve školním prostředí všechny oblasti podnikání od produkce, výroby, marketingu, účetnictví a ekonomiky. Školní firma se bude skládat z pražírny kávy, jejíž produkty se budou prodávat ve školní kavárně, která se bude nacházet ve vstupních prostorách školy.

  Celkové výdaje projektu

  1 093 807 354 Kč
  z toho dotace EU 924 206 686 Kč

   

  Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Operační program Spravedlivá transformace.

   

  Leták k projektu naleznete zde.

  Skip to content