• Univerzita třetího věku

  Univerzitu třetího věku realizuje naše škola pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně. Univerzita třetího věku je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. U3V MENDELU je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

  Univerzita třetího věku nabízí zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače Mendelovy univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o. se spolupráci s Mendelovou univerzitou v rámci U3V věnuje již od roku 2008. V jubilejním desátém roce došlo ke změně délky studia z původní tříleté varianty na dvouletou. Od školního roku 2018/2019 zabere studium posluchačům 4 semestry.

   

  Organizace studia

  Univerzita třetího věku v Bruntále je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti. Přednášky obsahují i témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 týdnů v období září až prosinec a 10 týdnů v období únor až duben), a to 1× týdně od 15:00 do 17:30 hodin. Přednášky a semináře vedou pedagogové ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, p.o., přednášející z řad významných osobností a odborníků působících v regionu a v neposlední řadě i hostující odborníci přímo z Mendelu v Brně. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťují Institut celoživotního vzdělávání na Mendelu v Brně a Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.. Kromě přednášek je pro posluchače U3V připravena celá řada dalších aktivit, jako jsou např. exkurze a další akce, které mohou být realizovány prostřednictvím KLUBU U3V, jenž si mohou posluchači založit.

   

  Podmínky studia

  Ke studiu univerzity třetího věku v Bruntále mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 850 Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá 25 – 30 posluchačů. K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. Úspěšným absolventům studia bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku v Bruntále.

   

  Přihlášky ke studiu

  Aktuálně přijímáme přihlášky ke studiu pro 1. ročník školního roku 2023/2024.

   

  Kontakt

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

  Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

  www.spsoa.cz

  Kontaktní osoba:

  Ing. Barbora Friedlová, Ph.D.

  Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

  e-mail: friedlova@spsoa.cz

  tel.: 555 559 727

   

  Institut celoživotního vzdělávání Mendelu v Brně

  Zemědělská 1, 613 00  Brno (budova E, 2.p.)

  tel.: 545 135 206

  e-mail: u3v.icv@mendelu.cz

  https://icv.mendelu.cz/u3v

  Skip to content