• Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

    Přijímání žáků ke studiu bude probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a  vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

    Zde najdete oficiální kritéria přijímacího řízení  pro školní rok 2022/2023.

    Zde najdete oficiální kritéria přijímacího řízení pro 4. kolo  pro školní rok 2022/2023.

    Skip to content