• Naše budoucnost 2

  Název projektu: NAŠE BUDOUCNOST 2

  Program: Erasmus+, aktivita KA102 (www.naerasmusplus.cz)

  Číslo projektu:  2020-1-CZ01-KA102-077226

  Začátek projektu: 1. 12. 2020

  Konec projektu: 30. 11. 2022

  Realizace mobilit:  jaro 2021 – jaro 2022

  Celkový grant: 69 086 EUR

  Grant poskytl: Dům zahraničních spolupráce Praha (www.dzs.cz)

  Počet účastníků: 16 žáků na krátkodobou mobilitu (2 týdny), 4 na dlouhodobou mobilitu (3 měsíce)

  Popis projektu: Cílem projektu je podpořit jazykové vzdělávání a další profesní rozvoj žáků školy.  V rámci projektu vycestuje celkem 20 žáků oborů IT a OA na odbornou stáž do Londýna.

  Kontakt:

  • Mgr. D. Juříčková, jurickova@spsoa.cz, +420 555 559 751
  • Ing. M. Procházková, prochazkova@spsoa.cz , +420 555 559 750
  Skip to content