• Strava a ubytování

  Školní jídelna

  Školní jídelna připravuje celodenní stravování a obědy, u kterých je možnost výběru ze dvou jídel. V době prázdnin a státních svátků školní jídelna nevaří.

  Provozní doba ŠJ

  Obědy se vydávají od 11.25 – 14.45 hodin

  Snídaně                         07.00 – 07.30 hodin

  Večeře                           18.00 – 18.30 hodin

  Cizí strávníci                 12.00 – 12.30 hodin

  Platby za stravné zasílejte na:

  Účet                             35-7123910217/0100 Komerční banka Bruntál

  Variabilní symbol – při zakoupení čipu ve ŠJ bude strávníkovi přidělen variabilní symbol, který musí strávník uvádět při každé platbě (úhrada za čip činí 50,- Kč)

  Každou zálohovou platbu provádějte do 20. dne v měsíci na následující měsíc /první převod už 20. srpna.

  CENÍK

  Žáci 11-15 oběd: 32 Kč doporučená záloha: 640 Kč/měsíc
  Žáci 15 a více oběd: 35 Kč doporučená záloha: 700  Kč/měsíc
  Celodenní stravování 96 Kč doporučená záloha: 1920 Kč/měsíc
  Zaměstnanci oběd: 24 Kč doporučená záloha: 480 Kč/měsíc
  Cizí strávníci oběd: 80 Kč doporučená záloha: 1800 Kč/měsíc
  Důchodci spsoa oběd: 33 Kč doporučená záloha: 660 Kč/měsíc

  Způsoby úhrady

  Převodem z účtu na účet nebo zřízením trvalého příkazu. Jedná se o zaplacení zálohy, která je výše uvedena. Přeplatky za zálohové platby se vracejí po ukončení školního roku na účet strávníka.

  Odhlašování stravenek

  Obědy lze objednávat, odhlašovat i měnit elektronicky na portálu www.strava.cz a to do 11.00 hodin na následující den. Změny na ostatní dny nejsou časově omezeny.

  Informace k přihlášení na portál www.strava.cz:

  Zařízení                                            6720

  Uživatel                                            příjmeníjméno – vše malé a bez interpunkčních znamének

  Heslo                                                variabilní symbol nebo strávník si zadá heslo sám

  Rodiče mohou nahlížet do přehledu odebraných jídel studenta prostřednictvím objednávkového a informačního systému jídelny. Přístupové údaje jim poskytne student. V případě onemocnění strávníka, rodiče si mohou první den nemoci, oběd odnést v jídlonosiči. Následující dny nemoci jsou rodiče nebo strávník povinni odhlásit. Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou automaticky odhlašována. Pokud strávník ukončí stravování, musí stravu osobně odhlásit, finančně se vyrovnat ve školní jídelně a vrátit čip ke stravování.

  Čip

  Čip zakoupíte v kanceláří školní jídelny za 50 Kč (zálohová platba) u Mgr. Špičákové Ivany. Čip slouží strávníkovi po celou dobu studia a záloha se vrací pouze za funkční čip.

  Kontakt:

  Mgr. Ivana Špičáková, vedoucí  ŠJ, telefon: 555 559 726, email: spicakova@spsoa.cz

  Řád školní jídelny

  Domov mládeže

  Vlastní stránky domova mládeže

  Ubytování

  Celková kapacita domova mládeže je 106 míst, žáci jsou ubytováni na pokojích po dvou. Celkový počet v jedné výchovné skupině je 20 žáků, což odpovídá ubytovací kapacitě jednoho patra. Součástí patra je studovna a společenská místnost s TV, sociální zázemí, sprchy a čajová kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí.

  Poplatky za ubytování a stravu

  Měsíční částka za dvoulůžkový pokoj je 1 110,- Kč (35 Kč/den)

  Měsíční částka za jednolůžkový pokoj je 1 440,- Kč (46 Kč/den)

  Každá zálohová platba za ubytování se provádí převodem z účtu na účet nebo zřízením trvalého příkazu a to do 25. dne v měsíci na následující měsíc. První záloha se uhradí před začátkem školního roku do 25. srpna.

  Platby za ubytování zasílejte na:

  číslo účtu:    123-1035490227/0100 Komerční banka Bruntál

  Variabilní symbol bude ubytovanému přidělen při nástupu na DM. Při první platbě uveďte do zprávy pro příjemce jméno ubytovaného.

  Přeplatky za neodbydlené dny dle vyhl. 108/2005 Sb., ve znění pozd. novel, se vracejí po ukončení školního roku, nejpozději do 31.7.

  Domov mládeže

  Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům SPŠ a OA ubytování a výchovně vzdělávací činnost, která navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. V případě potřeby poskytujeme ubytování i žákům z jiných škol, které nemají ubytovací zařízení ve městě.

  DM se na výchově a vzdělávání podílí především v oblasti výchovy osobnosti v době mimo vyučování. Tím jsou určeny i jeho základní cíle a úkoly. Ty spočívají v pedagogickém vedení žáků k smysluplnému využívání volného času.

  Vnitřní řád DM upravuje způsob vhodné a účelné organizace vč. kolektivního soužití žáků. Jeho nedílnou součástí je také denní režim. S platností od 1. 1. 2016 je DM SPŠ a OA členem Asociace domovů mládeže a internátů ČR.

  Volnočasové činnosti

  Na domově mládeže jsou pro využití volného času k dispozici klubovny a herny:

  • výtvarná kreativní dílna
  • stolní tenis
  • posilovna (kondiční trénink)
  • boxovací místnost
  • šipkový automat
  • billiard.

  Po předchozí domluvě lze zajistit návštěvu tělocvičny na sálovou kopanou, florbal a basketbal. Tyto aktivity probíhají pod vedením a dohledem vychovatelů.

  V průběhu školního roku jsou také v rozsahu příležitostných činností realizovány aktivity, zaměřená na konkrétní výchovnou skupinu (mezipaterní turnaje, besedy se zajímavými lidmi, návštěvy Wellness centra, divadla, kina, herny bowlingu, atd.)

  Internet

  Žáci mají možnost přinést si svůj vlastní počítač a využít tak vysokorychlostní připojení k bezdrátové vysokorychlostní síti.  Žákům, kteří nemají svůj vlastní počítač, může být zapůjčen počítač v majetku školy.

  Informace

  Veškeré informace ohledně nabídky ubytování, přihlášení k pobytu, příp. další informace Vám poskytneme na emailu: hejnysova@spsoa.cz. Prostřednictvím emailu lze sdělit i žákovu nepřítomnost.

  Internetové stránky DM jsou na této adrese: http://intr.spsoa.cz. Lze zde stáhnout také vzor přihlášky v PDF souboru, příp. prostudovat další přílohy, fotografie ze společných  aktivit atp.

  Služební telefon 731 960 328 je v provozu ve všední dny od 13.00–6.30 hod., v neděli od 17.00 hod., v uvedené době se lze spojit přímo s odpolední a noční službou. (Dopoledne je k dispozici pro provozní úkoly a je k dispozici údržbáři a provozu zařízení.)

  Den otevřených dveří

  Dny otevřených dveří se konají dle rozpisu školy. V případě zájmu kontaktujte vedoucího DM na výše uvedeném kontaktu.

  Řád Domova mládeže

  Školní bufet

  V našem školním bufetu mají studenti možnost zakoupit si jak teplé, tak i studené pokrmy.  Nabízíme tousty, párky v rohlíku a bagety, které si vyrábíme sami v naší školní jídelně. Bagety nabízíme šunkové, sýrové a s drůbežím masem. Každé ráno také rozpékáme pečivo, kde je výběr z několika druhů koláčků. Dále si také studenti mohou vybrat z široké nabídky nápojů (např. Mattoni, Rajec Fanta, Cola, Semtex) a cukrovinek. Ve školním bufetu lze také zakoupit různé školní potřeby, např. sešity, pravítka, propisky apod.

  Provozní doba 7:30 – 14:00 hod.

  Skip to content