• Moderní škola IV.

  Název projektu: MODERNÍ ŠKOLA IV.

  Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001705

  Název operačního programu: Jan Amos Komenský

  Výše dotace: 1 898 183,00 Kč

  Doba realizace projektu: 01.09.20222–31.08.2025 (36 měsíců)

  Cílem projektu, resp. školou vybraných šablon, je propojit výuku s praxí a také zjednodušit osobností a profesní rozvoj učitelů.

  Projekt podporuje vzájemnou spolupráci pedagogů a zavádění inovativních metod výuky v nejrůznějších oblastech vzdělávání. Chceme prohlubovat spolupráci školy a zaměstnavatelů a setkávání s odborníky z praxe a s veřejností. Dalším z cílů je rozvoj studentských klubů a vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

   

  Skip to content