• Benefity pro žáky

  SW licence

  Studenti školy mají díky speciálním licenčním programům možnost využívat komerční software zcela zdarma i doma na svých počítačích. Jedná se o software z následujících produktových balíčků:

  • Microsoft DreamSpark
  • CINEMA 4D Academy Program
  • Microsoft DreamSpark

  Program DreamSpark Premium (dříve MSDN AA) je navržen specificky pro střední a vyšší školy, katedry vysokých škol vyučující odbornou práci na počítači, akademické laboratoře a studenty oborů počítačová věda, technika, informační systémy a design. Program usnadňuje a zlevňuje získávání vývojových nástrojů, platforem a serverů společnosti Microsoft pro účely výuky, výzkumu a vývoje.

  Výhody pro studenty

  • DreamSpark Premium umožňuje studentům instalovat software na vlastním PC.
  • Software získaný v rámci DreamSpark Premium lze užívat k nekomerčním účelům i po ukončení školní docházky.
  • Jsou k dispozici stále aktuální verze software.
  • Součástí bezplatného balíku software jsou téměř veškeré produkty společnosti Microsoft jako například: Windows 7, 8, Microsoft Visual studio.

  Jak získat produkty společnosti Microsoft

  • Přístup do on-line portálu na adrese microsoft.sps-br.cz se zřizuje pro celou třídu.
  • Žáci školy, kteří chtějí získat bezplatně software musí podepsat smlouvu a následně společně vyplnit tabulku.
  • Třídní učitel předá správci programu smlouvy a v elektronické podobě tabulku se seznamem žáků.
  • Po zřízení účtů si lze na adrese microsoft.sps-br.cz stahovat dostupný software.

  CINEMA 4D Academy Program

  CINEMA 4D Academy Program (dále jen CAP) je globální aktivitou firmy MAXON, výrobce populárního 3D grafického programu CINEMA 4D, jejíž cílem je umožnit školám, učitelům a studentům získat přístup ke špičkovému 3D grafickému softwaru, který je většině škol cenově nedostupný.

  Výhody pro studenty

  Studenti a učitelé si mohou individuálně zažádat o vystavení licencí pro své soukromé počítače, a to zcela zdarma.

  Jak získat CINEMA 4D

  Pro získání licence programu kontaktujte Ing. Květoslava Bedáně (kabinet 128).

  Zájmové aktivity

  Domov mládeže

  • školní kroužky – ROBOTIKA, CNC STROJÍRENSTVÍ,
  • míčové sporty ve školní tělocvičně,
  • turnaj v bowlingu,
  • stolní tenis,
  • moderně vybavená posilovna,
  • boxovací místnost a rukavice,
  • šipkový automat,
  • půjčovna tenisových potřeb,
  • půjčovna stolních her.

  V rámci DM jsou uskutečňovány besedy, přednášky, společné návštěvy bowlingu, návštěva Wellness Centra, atd.

  Technické školní kroužky pro žáky školy:

  1) Strojírenský kroužek s GTP – žáci v průběhu školního roku upevňují praktické dovednosti na:

  •  klasických frézkách a soustruzích,
  • CNC obráběcím centru,
  • svářečkách typu MAG, MIG, TIG,
  • zámečnické dílně

  2) Strojírenský kroužek s Linasetem – žáci v průběhu školního roku navrhnou a vyrobí lisovací formu. Na závěr si žáci ověří funkčnost formy přímo na lisu ve firmě Linaset, a.s.

  Kroužek pro žáky ZŠ:

  1) Kroužek robotiky – studenti skládají a programují různé druhy robotů

  Tyto kroužky by nebylo možno realizovat bez finanční a technické pomoci firem:

  • GTP (Global Tungsten & Powders spol.)
  • Linaset, a.s.
  • OSRAM s.r.o.

  EDUROAM

  SPŠaOA se zapojila do prestižního projektu EDUROAM, který zajišťuje sdružení CESNET z. s. p. o. Od pondělí 27.6.2016 dojde ke změně názvu studentské wi-fi sítě ze spsoa-stu na eduroam. Kromě názvu se nic dalšího nezmění. Naši uživatelé tak získají možnost připojení do wi-fi sítí ostatních partnerů projektu a naopak uživatelé partnerských organizací budou mít zajištěnu konektivitu v areálu naší školy. Mapu pokrytí naleznete zde. Pokud váš systém neumožní přejmenování wi-fi profilu ve vašem počítači, je potřeba vytvořit profil nový dle návodu zde.

  Autoškola

  Viz následující odkaz: https://www.spsoa.cz/kurzy/autoskola/

  Europass

  Skip to content