• Povinně zveřejňované informace

  1. Název a základní údaje

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

   

  Sídlo školy:                                                                         Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

  Právní forma:                                                                     příspěvková organizace

  Identifikační číslo (IČO):                                                   IČO: 00 601 322

  DIČ:                                                                                      CZ 00601322

  Identifikátor zařízení (IZO):                                              IZO: 000 601 322

  Identifikátor právnické osoby (REDIZO):                       600 016 170

  Zřizovatel školy:                                                                 Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 70218, Ostrava

  Email elektronické podatelny:                                         spsbr@po-msk.cz (max. velikost zprávy je 20MB)

   

  2. Důvod a způsob založení

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace vznikla sloučením Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v roce 2013.

  Základním předpisem vzniku Střední průmyslové školy a Obchodní akademie: Bruntál, Kavalcova 814/1 je zřizovací listina č.j.MSMT-24270/2013 vydaná Severomoravským krajem, jako zřizovatelem, na základě ustanovení § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

  Na základě zřizovací listiny MSMT-24270/2013 ze dne 4.6.2013, je škola zařazena do rejstříku škol a školských zařízení s identifikátorem zařízení 600 016 170.

  Zřizovací listina

  3. Organizační struktura

  4. Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa:

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
  Kavalcova 814/1
  792 01 Bruntál

   

  Adresa podatelny:

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
  Kavalcova 814/1
  792 01 Bruntál

   

  Úřední hodiny:

  Pondělí                 8:00 – 10:00
  Úterý                    8:00 – 10:00
  Středa                  8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00
  Čtvrtek                 8:00 – 10:00
  Pátek                    8:00 – 10:00

  v době prázdnin: pondělí a středa: 8:00 – 12:00 hod

   

  Telefonní čísla:

  555 559 711        – kancelář (spojovatelka)
  555 559 777        – podatelna
  555 559 725        – ředitel školy
  555 559 723        – statutární zástupce ředitele
  555 559 719        – výchovná poradkyně

   

  Adresa internetové webové stránky:

  www.spsoa.cz

  Adresa elektronické – podatelny:

  info@spsoa.cz

  ID datové schránky:

  8edfci5

   

  Další elektronické adresy:

  https://www.spsoa.cz/kontakt/

  5. Případné platby lze poukázat:

  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu: č. ú.:5633771/0100

   

  6. Dokumenty

  Seznam hlavních dokumentů:

  Zřizovací listina vč.dodatků: https://www.spsoa.cz/category/dokumenty/zrizovaci-listina/

   

  Rozpočty

  Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

  Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

  Další dokumenty: http://www.spsoa.cz/dokumenty/

   

  7. Žádosti o informace

  Směrnice pro poskytování informací

  Formulář žádosti o poskytnutí informace

   

  8. Příjem žádostí a dalších podání

  Pracovníci určení k podávání informací: Ing. Jan Meca, Mgr. Renáta Kolářová, RNDr. Iva Muchová, Ing. Václav Míka

   

  9. Opravné prostředky

  Směrnice k vyřizování stížností

   

  10. Formuláře

  Přihláška ke studiu na SŠ: https://www.spsoa.cz/category/dokumenty/prijimaci-rizeni/

   

  11. Předpisy

  Nejdůležitější používané předpisy:

  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  Zákon č. 563/2006 Sb., o pedagogických pracovnících
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  Vydané právní předpisy

  Školní a klasifikační řád: https://www.spsoa.cz/wp-content/uploads/2020/05/81729-PD01.01-Skolni-rad.pdf

  ŠVP

   

  12. Úhrady za poskytování informací

  https://www.spsoa.cz/wp-content/uploads/2021/05/33_00SmerniceMimoradne-a-nadstandardni-administrativni-ukony.doc

   

  13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  https://www.spsoa.cz/category/dokumenty/vyrocni-a-inspekcni-zpravy/

  Skip to content