• Organizační složky

  Vedení školy

  Ředitel organizace:

  Statutární zástupce ředitele:

  Zástupce ředitele pro praktické a odborné vyučování:

  Školská rada

  Z řad pedagogických pracovníků:

  • Ing. Petr Černý
  • Ing. Tomáš Húsek

  Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

  • Pavlína Malá
  • Oldřich Vach

  Zřizovatelem byli jmenováni následující členové:

  • Ing. Radim Vidlář (od 6. 11. 2022)
  • Ing. Hana Šutovská  (od 1. 9. 2020)

  V rámci svých zasedání se školská rada vyjadřuje k návrhům:

  • školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování,
  • bude se podílet na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • podání podnětů a oznámení řediteli škol, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům,
  • projednávat návrh rozpočtu školy a inspekční zprávy ČŠI.

  Předmětové komise

  Koordinátor ŠVP

  • Ing. Tomáš Húsek

  Garanti oborů (ŠVP)

  • Obchodní akademie – Ing. Radka Kotoučková
  • Dopravní prostředky – Ing. Václav Míka
  • Strojírenství – Ing. Karel Kubeša
  • Informační technologie – Ing. Tomáš Húsek

  Předsedové předmětových komisí

  • Cizích jazyků – Mgr. Dana Juříčková
  • Přírodovědných předmětů – Mgr. Radomír Matonoha
  • Českého jazyka a spol. věd – Mgr. Lucie Pelcová
  • Odborných předmětů (strojírenství) – Ing. Karel Kubeša
  • Odborných předmětů (doprava) – Ing. Václav Míka
  • Odborných předmětů (ekonomicko-administrativních) – Ing. Radka Kotoučková
  • Tělesné výchovy – Mgr. Miroslava Stáňová
  • Odborných předmětů (informační technologie) – Ing. Tomáš Húsek
  • Metodické sdružení vychovatelů – Jana Hejnyšová
  Skip to content