• Akreditace organizace

  Název:                                                Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

  Číslo akreditace:                             2021-1-CZ01-KA120-VET-000045897

  Název programu:                            Erasmus+

  Poskytovatel akreditace:             Dům zahraniční spolupráce

  Akreditovaná organizace:            Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Realizace projektu:                        1. 2. 2022 – 31. 12. 2027

  Kontakt:   

  • Ing. Klára Vašíčková, vasickova@spsoa.cz, +420 775 669 529
  • Ing. M. Procházková, prochazkova@spsoa.cz, +420 555 559 750

   

  Naše škola získala akreditaci Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy pro Program Erasmus+ na období 2021-2027. Udělení akreditace znamená, že SPŠ a OA za účelem svého dalšího rozvoje sestavila plán pro realizaci vysoce kvalitních mobilit pro své žáky i zaměstnance. Naplánovány jsou výjezdy několika desítek žáků a zaměstnanců na většinou dvoutýdenní zahraniční pobyty. Mezinárodní projekty mobilit, tj. jednotlivé zahraniční aktivity, pak budou realizovány v dílčích jednoletých projektech.

   

   

  Název projektu:                             Akreditovaný projekt mobilit – rok 1

  Registrační číslo projektu:           2021-1-CZ01-KA121-VET-000065342

  Název programu:                           Erasmus+

  Poskytovatel grantu:                     Dům zahraniční spolupráce

  Rozpočet projektu:                        45.465 EUR

  Realizace projektu:                        1. 6. 2022 – 31. 5. 2024

   

  Název projektu:                             Akreditovaný projekt mobilit – rok 2

  Registrační číslo projektu:          2023-1-CZ01-KA121-VET-000145848

  Název programu:                           Erasmus+

  Poskytovatel grantu:                    Dům zahraniční spolupráce

  Rozpočet projektu:                        51.738 EUR

  Realizace projektu:                        1. 6. 2023 – 31. 8. 2024

   

   

  Cílem akreditovaných projektů je podpořit jazykové vzdělávání a další osobní a profesní rozvoj žáků a zaměstnanců školy. V rámci projektu vycestují žáci na krátkodobou odbornou stáž do zahraničí. Dále se pedagogičtí pracovníci zúčastní dvoutýdenního jazykového kurzu angličtiny v zahraničí. Účastníci projektu získají mezinárodní zkušenost a posílí své schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

   

  Cílem projektu je podpořit jazykové vzdělávání a další osobní a profesní rozvoj žáků a zaměstnanců školy. V rámci projektu vycestuje celkem osm žáků na čtrnáctidenní a dva žáci na tříměsíční odbornou stáž do zahraničí. Dále se pak tři pedagogičtí pracovníci zúčastní dvoutýdenního jazykového kurzu angličtiny v zahraničí. Účastníci projektu získají mezinárodní zkušenost a posílí své schopnosti komunikovat v cizím jazyce.

  Certifikát

   

   

  Skip to content