• Síť školních podnikatelských inkubátorů

  O projektu

  Název projektu:                    Síť školních podnikatelských inkubátorů

  Registrační číslo projektu:  CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222

  Název programu:                  Interreg V-A Česká republika-Polsko

  Hlavní partner:                      Město Bruntál

  Partner:                                  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Partner:                                  Powiat Prudnicki

  Partner:                                  Gmina Prudnick

  Rozpočet projektu:              1 808 070,51 EUR

  Rozpočet SPŠ a OA:             498 582, 36 EUR

  Realizace projektu:              1. 7. 2020 – 30. 9. 2023

  Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního rozpočtu České republiky a vlastních zdrojů jednotlivých partnerů.

  Cílovou skupinu projektu tvoří žáci základních a středních škol v Bruntále a Prudniku. Konkrétně se do projektu zapojí žáci Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvkové organizace a žáci její polské partnerské střední školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku. Dále dojde k zapojení základních škol: ZŠ Bruntál, Jesenická 10; ZŠ Bruntál, Okružní 38 a ZŠ Bruntál, Školní 2. V Prudniku se bude projekt realizovat na těchto základních školách: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4.

  Projekt řeší zásadní nedostatek podnikatelských dovedností žáků škol vstupujících na trh práce a nedostatečnou kvalitu vzdělávacích aktivit v této oblasti na zapojených školách. Projekt má za cíl vytvořit síť školních podnikatelských inkubátorů a společný vzdělávací program na podporu podnikání, který bude aplikován na základních a středních školách.

  Primárním cílem projektu je zvýšení podnikatelských dovedností žáků všech zapojených škol, které povedou ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na společném trhu práce.

  Nosnou myšlenkou je vybudování „školních podnikatelských inkubátorů“ na základních a středních školách, které budou svými aktivitami vytvářet podmínky pro naplnění cíle zvýšení podnikatelských kompetencí a odborných dovedností žáků.

  Webové stránky projektu.

  Skip to content