• Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

   

  OKAP II

  Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP)

  Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

  Rozpočet projektu: 450 mil. Kč

  Realizace projektu: červenec 2021 –  listopad 2023

   

  Projekt Odborného, kariérového a polytechnického vzdělávání v MSK II (OKAP) se během následujících tří let zaměří na podporu a zatraktivnění vzdělávání žáků zejména v technických oborech. Jeho cílem je zlepšit uplatnění absolventů středních i základních škol na trhu práce. Projekt se zaměřuje také na vzdělávání pedagogů ZŠ, SŠ i VOŠ v oblasti kariérového poradenství, včetně poskytování kariérového poradenství pro žáky ZŠ a SŠ. Mezi další podporované oblasti patří odborné a polytechnické vzdělávání, zvyšování úrovně jazykových dovedností v oblasti anglického jazyka a podpora rozvoje gramotností.

  Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu MSK a je realizován krajem ve spolupráci s 96 partnerskými organizacemi.

  Významným přínosem je také výrazné zlepšení technického vybavení a rozsáhlé investice do technologií používaných pro výuku.

   

  Skip to content