• Erasmus+ _We do it!

   

  Název projektu: European solutions for ensuring effective between automotive business and education

  Registrační číslo projektu: 20222PL01-KA210-VET-000097624

  Název programu: Erasmus +

  KA210-VET – partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

  Koordinátor projektu: Katowicka specjalna strefa ekonomiczna, Katowice

  Partner: Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Stredná priemyselná škola, Myjava, Slovensko

  Rozpočet projektu: 60 000,00 €

  Realizace projektu: 1. 4. 2023 do 30. 9. 2024

   

  Strategické cíle projektu:

  Projekt předpokládá realizaci dvou cílů. Prvním cílem je změnit přístup vedení odborných škol a učitelů i zaměstnavatelů v automobilovém sektoru k mechanismům a ochotě navazovat a udržovat trvalou spolupráci mezi školstvím a byznysem. Druhým cílem je zvýšit znalosti manažerů a učitelů odborného vzdělávání i zaměstnanců firem o efektivních, inovativních metodách navazování a udržování trvalé spolupráce směřující k přizpůsobení odborného vzdělávání potřebám trhu práce.

  Automobilový sektor je dnes jednou z nejdynamičtěji se měnících oblastí ekonomiky, a proto potřebuje především zaměstnance vzdělané podle moderních standardů, takové vzdělávání může probíhat pouze ve spojení s trhem práce. Bohužel ne všichni učitelé a ne všichni zaměstnavatelé jsou plně vybaveni znalostmi a kompetencemi, jak organizovat efektivní a dlouhodobé vazby mezi školami a podniky, jak vytvářet podmínky pro tok znalostí o vzájemných potřebách, příležitostech, očekáváních a bariérách. Náš projekt proto primárně odkazuje na prioritu: Přispívat k inovacím v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, inovace má spočívat ve změně přístupu k mechanismům budování spolupráce, způsobům navazování kontaktů, definování potřeb, vytváření udržitelných komunikačních kanálů, plánování aktivit a sledování efektů. Nedílnou prioritou je také: Přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravy potřebám trhu práce. Opatření přijatá za účelem vybudování trvalé spolupráce mezi školami a podnikateli v zásadě slouží této prioritě, což rovněž označují národní vzdělávací systémy ve všech partnerských zemích za klíčovou prioritu. Výsledkem projektu tedy bude zlepšení komunikace mezi školami a podnikateli, a tím možnost vytvoření lepších podmínek pro odborné vzdělávání na školách a podnikatelů v reálných pracovních podmínkách u zaměstnavatelů. Cestou k tomu bude: internetový katalog osvědčených postupů připravený v projektu a vypracované programy workshopů pro ředitele škol, učitele odborného vzdělávání a přípravy a zaměstnavatele. Tyto studie umožní různé využití cílovými skupinami a široce chápanými zainteresovanými stranami během školení, konferencí, seminářů, workshopů a v médiích.

  Předpokladem projektu je, že široké rozšíření vyvinutých produktů otevře perspektivu budování spolupráce mezi školami a podniky i v dalších sektorech. Ukáže, že spolupráce je možná nejen lokálně, ale i za hranicemi provincií a zemí.

  Důležité bude také zvýšení kompetencí zaměstnanců organizací participujících na projektu, zejména schopnost spolupráce v mezinárodních týmech a znalosti o modelech spolupráce v jiných zemích. Nabyté znalosti a zkušenosti umožní partnerům plnit jejich zákonem stanovené úkoly, ale i aktivity podporující další organizace v této oblasti.

  Skip to content