• Technika bez hranic

  O projektu

  Název projektu:
  Technika bez hranic

  Registrační číslo projektu:
  CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666

  Název programu:
  Interreg V-A Česká republika-Polsko

  Hlavní partner:
  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

  Partner:
  Powiat Prudnicki

  Rozpočet projektu:
  1 518 249,24 EUR

  Rozpočet hlavního partnera:
  832 322,95 EUR

  Realizace projektu:
  1. 7. 2019 – 31. 7. 2022

  Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního rozpočtu České republiky a vlastních zdrojů obou partnerů.

  Cílovou skupinu projektu tvoří studenti Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, p.o. a odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

  Projekt nabízí komplexní řešení pro přicházející problém kvalifikace v oblasti Průmysl 4.0. v okresech Bruntál a Prudnik.

  Primárním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na společném trhu práce zvýšením jejich praktické připravenosti na reálné pracovní prostředí.

  Realizace projektu cílí především na dlouhodobou změnu v oblasti zvýšení kvalifikace absolventů obou škol. Absolventi obou škol získají kvalifikaci v rámci nového společného vzdělávacího programu „Průmysl 4.0“. Projekt přispěje k lepšímu propojení mezi firmami a školami. Významně se zlepší materiálně-technické vybavení obou škol.

  Skip to content