• O škole

  Současnost

  Z původních dvou školských zařízení vznikla 1. 7. 2013 v důsledku optimalizace jedna organizace s názvem Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o.  V současné době je naše škola významným školským zařízením v Moravskoslezském kraji a zájemcům o studium nabízí úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujících oborech:

  • Obchodní akademie
  • Dopravní prostředky
  • Strojírenství
  • Informační technologie
  • Elektrotechnika

  Obě sloučené školy prošly v posledních letech významnou modernizací. Žáci tak mají k dispozici nové vybavení obou škol, mezi které patří čtyři moderní jazykové učebny, nová chemicko-technologická laboratoř, servis pro opravy motocyklů, nebo robotická laboratoř, která bude vybavena nejmodernějšími pomůckami používanými v oblasti robotiky. Díky dotaci zřizovatele bude rovněž modernizována výuka informačních technologií v oblasti počítačových sítí.

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, p.o., Bruntál, sídlí na Kavalcově ulici. Tento areál má vhodnou strategickou polohu pro sportovní a volnočasové aktivity. V blízkosti se nachází Wellness centrum, fitness, školní hřiště a městský park. Areál školy bude součástí sportovně-rekreačního centra nazvaného Sport Campus, s jehož realizací se již začalo a v budoucnu se stane jedním velkým, kvalitně vybaveným sportovištěm pro širokou veřejnost.

  Škola nadále zůstává velice aktivní v realizaci různých projektů. Za zmínku stojí projekt Technika hrou, jehož cílem je popularizace technických oborů ve městě Bruntál a projekt „Podpora technického a přírodovědného vzdělání v MSK“. V neposlední řadě škola letos opět ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně pořádá Univerzitu třetího věku pro občany starší 50 let.

  Zřizovatel školy

   

  Moravskoslezský kraj
  Krajský úřad
  28. října 117
  702 18 Ostrava

  www.msk.cz

  Areál školy

  Historie SPŠ

  O založení Střední průmyslové školy v Bruntále bylo rozhodnuto Ministerstvem školství 11. ledna 1962, kdy zde bylo povoleno otevřít obor strojní a textilní. Za přesné datum založení školy se považuje 1. srpen 1962. Výuka byla zahájena v budově učňovské školy na Dukelské ulici dvěma obory: strojírenským a textilním (přádelnictvím a tkalcovským).

  V prvním roce svého zrodu, ve školním roce 1962/1963, měla škola 2 třídy denního studia a 16 tříd večerního studia pro pracující, kteří se vzdělávali v těchto oborech: strojírenství, tkalcovství a přádelnictví, hutnictví neželezných kovů a silnoproudé elektrotechnice. Umístění těchto tříd bylo rozloženo do Odborného učiliště v Kovohutích Břidličná, do Odborného učiliště Strojosvit Krnov, do Lisoven nových hmot ve Vrbně pod Pradědem, do Odborného učiliště Brokát n. p. Rýmařov a také do Bruntálu.

  V roce 1965 se však škola značně rozrostla, měla 8 tříd denního studia a 19 tříd studia při zaměstnání s 661 žákem. Nejradostnějším dnem pro pracovníky i studenty SPŠ se stalo 27. září 1968, kdy se škola konečně přestěhovala do nové školní budovy na Kavalcově ulici. Po šesti letech jejího trvání se nový školní areál skládal z hlavní budovy, dvou internátů, jídelny a tělocvičny. Postupně byly vybaveny školní laboratoře, odborné učebny především učebna fyziky, chemie, části strojů, technického kreslení a rýsovna.

  Ředitelé školy

  • 2016 – dosud:  Ing. Jan Meca
  • 2001 – 2016:  Ing. Petr Černý
  • 1990 – 2001:  Ing. Vendelín Kellner
  • 1970 – 1990:  Ing. Jaroslav Štěpán
  • 1962 – 1970:  Ing. Ladislav Tománek

  Historie OA

  26. ledna 1960 bylo v Olomouci dohodnuto zřízení Střední zemědělské technické školy v Bruntále. Ihned byla zahájena potřebná propagace pro získání zájemců. Počátkem května 1960 proběhly přijímací zkoušky a 1. září 1960 bylo přijato ke studiu prvních třicet žáků.

  Současně s usnesením o vybudování zemědělské školy bylo přijato rozhodnutí o výstavbě školního statku. Hlavním výrobním zaměřením byl chov skotu. Velikost statku byla určena na tři sta hektarů orné půdy, která byla převzata od Státního statku Bruntál. Během let byl objekt školního statku rekonstruován a nové stroje a zařízení zkvalitnily celou praktickou výuku.

  V průběhu existence školy se vyprofilovaly dva hlavní obory – pěstitel a chovatel. Vedle těchto oborů se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovala i ekonomika a účetnictví.

  Po revoluci byly dosavadní obory transformovány na obor agropodnikání a kromě výuky začala škola organizovat kurzy pro veřejnost zaměřené převážně na podnikání, účetnictví a cizí jazyky. V té době byla poptávka po ekonomickém vzdělání vysoká a absence ekonomické školy v okrese citelná. Z důvodu úspěšnosti podnikatelských kurzů pro veřejnost padl úkol založit ekonomický obor na střední zemědělskou školu v Bruntále.

  Dne 1. 9. 1993 byla otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii školy zlom. Vzhledem k tomu, že sdružovala všechna potřebná zařízení (přímo v budově školy i domov mládeže a kuchyň a mimo školu školní hospodářství), vytvářela vhodný prostor pro školní i mimoškolní vzdělávání a aktivity studentů i dospělých. Vybavení se neustále doplňuje a je na špičkové úrovni. Škola nadále organizuje vzdělávací a rekvalifikační kurzy, již 7 rok otevírá pod patronací Mendelovy univerzity v Brně Univerzitu třetího věku.

  V době největšího rozkvětu po roce 2 000 škola otevírala až 5 tříd v ročníku. V současné době charakteristické úbytkem obyvatel na Bruntálsku je studentů méně a ekonomická situace vyústila ve sloučení školy se Střední průmyslovou školou v Bruntále.

  Ředitelé školy

  • 2010 – 2013:  Ing. Zuzana Urbánková
  • 1990 – 2010:  Ing. Ladislav Konopka
  • 1987 – 1990:  Libuše Smutková
  • 1982 – 1987:  Ing. Břetislav Lojkásek
  • 1978 – 1982:  Ing. Jaromír Lyčka
  • 1970 – 1978:  Ing. Václav Dokulil
  • 1960 – 1970:  Ing. Teofil Michník
  Skip to content