• PREZENTIÁDA

  4. 2. 2022 | Soutěže
  Během posledních lednových dnů se konalo druhé kolo PREZENTIÁDY. Žáci prezentovali odborná témata v anglickém jazyce. Soutěž byla rozdělena dle oborů.
  Za strojaře v tomto pololetí prezentovalo celkem 10 žáků. Ty nejlepší vybrali sami spolužáci. Byli to: Ondra Vičar, Matěj Řepka a Michal Kotásek. Za obor Dopravní strojírenství držel prapor pouze jediný odvážný, a to byl Pavel Klimek. V početné třídě 3.D prezentovalo celkem 12 žáků. Na prvním místě se umístili Otto Kopsa a Radim Fojtů, druhé místo obsadil Petr Nový a na třetím místě skončili Vojta Rektorys a Honza Pajunčík.
  Všem odvážným prezentujícím děkujeme a vážíme si toho, že to nevzdali a těm nejlepším gratulujeme.

  Učitelé anglického jazyka

  Tato aktivita byla financování díky projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je financován ve výši 450 mil. Kč Evropskou unií v rámci programu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).


  Nejnovější aktuality

  Skip to content