• Sportovní odpoledne Domova mládeže

    7. 3. 2022 | Akce

    Domov mládeže při SPŠ a OA uskutečnil další ze svých plánovaných akcí. Tentokrát jsme navštívili motokáry v Bruntále. Zúčastnilo se 26 žáků a bylo to opravdu zábavné odpoledne. Většina žáků jela poprvé a zvolila si jednoduchou trať. Ti, kteří se cítili na náročnější jízdu, si vyzkoušeli dráhu složitější.

    Těšíme se na další společné akce.


    Nejnovější aktuality

    Skip to content