• O blogu.

    29. 6. 2022 |
    Je to již více než rok, co jsem si říkal, že by nebylo špatné, abych jako „zodpovědná osoba“ něco důležitého sdělil žáků, rodičům nebo kolegům. Pokaždé jsem měl na práci samozřejmě něco důležitějšího než psát blog ředitele školy. Byla by to neupřímná výmluva. Pokusím se to tímto příspěvkem napravit. Škola za uplynulý rok prošla významnou proměnou. Podařilo se nám zdemolovat nevyužívané objekty domova mládeže B. a C. a na jejich místě postavit nové multifunkční hřiště. V rámci akce jsme též zvládli opravit pozemní komunikaci a přilehlé chodníky, vybudovat nové vnitroareálové rozvody elektřiny a vody. Celá akce stála témě 60 mil. Kč což je velmi krásná částka k 60. výročí školy, které si škola letos připomněla. Dlouhá historie a mnoho absolventů a současně velká otázka do budoucnosti. Stále je potřeba ptát se: „Co můžeme zlepšit“. Moje životní zkušenost říká, že zlepšování je nikdy nekončící proces. Něco čemu má smysl věnovat čas a energii především ve vztahu ke vzdělávání. Věřím, že právě pro vzdělávání tak důležitou hodnotu v lidském životě bude 60. rok od založení školy významný milník. Přes těžkosti, které nás čekají v oblasti energií a rostoucích nákladů jsme se jako škola zapojili do projektu Technologická a podnikatelská akademie (TPA), který má potenciál významně změnit odborné vzdělávání nejen v našem kraji. Mimo prostředky získané na nové vybavení půjde především o přínos v oblasti obsahu vzdělávání, přípravy učitelů na výuku a tolik důležitý přenos inovativního obsahu do vzdělávání. Důležitou souvislostí spojenou s projektem TPA je vznik Moravskoslezské Technologické Akademie, která bude sídlit v Bruntále na naší škole. Právě tato instituce bude zodpovědná vývoj nového vzdělávacího obsahu a jeho přenos do středních odborných škol v Moravskoslezském kraji. Věřím, že projekt a jeho aktivity mají velký transformační potenciál, který umožní nám i našemu kraji stát se lídrem v odborném vzdělávání.

    Nejnovější příspěvky

    Skip to content