• Zahájení školního roku 2022/2023

  21. 8. 2022 | Organizace
  Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. 9. 2022 od 9:00 v kmenových učebnách.
  První ročníky budou mít 3 třídnické hodiny (do 11:25 nebo dle potřeby do 12:00), ve kterých se seznámí se Školním řádem SPŠ a OA Bruntál, s pravidly BOZ a absolvují prohlídku školy. Využijte tento čas k doplnění informací a dotazům.
  Kmenové učebny žáků 1. ročníků budou vyvěšeny u hlavního vchodu.
  Druhé až čtvrté ročníky budou mít dvě vyučovací hodiny (do 10:35) k zopakování Školního řádu SPŠ a OA Bruntál, pravidel BOZ a vyřizování třídnických záležitostí.
  Předpokládaný čas oběda je od 11:00. Upřesní jej třídní učitelé ve třídnických hodinách.

  Nejnovější aktuality

  Skip to content