• Na stáž či jazykový kurz do zahraničí

  13. 10. 2022 | Projekty

  Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále je velmi úspěšná v zapojení žáků i učitelů do mezinárodních aktivit. V současné době škola realizuje několik zahraničních projektů, které jsou finančně podpořeny z Fondů EHP a z Programu Erasmus+.

   

  Na přelomu září a října 2022 vycestovala skupinka 5 žáků oboru Dopravní prostředky a 3 učitelé na týdenní výměnnou návštěvu na Island. Žáci i učitelé měli možnost poznat prostředí zahraniční školy Borgarholtsskóli z Reykjavíku. Žáci se zapojili do výuky a zaměstnanci sdíleli své znalosti a zkušenosti souvisejícími s výukou a chodem školy se svými zahraničními kolegy. Tato návštěva navazovala na letošní květnovou návštěvu islandského partnera u nás. Obě strany tak získaly jedinečnou příležitost porovnat své školy stejného typu a zaměření a navázat hlubší spolupráci v oblasti odborného vzdělávání v oboru automobilový průmysl. Projekt „Česko-islandské partnerství v oblasti odborného vzdělávání“ získal grant ve výši 34.530 EUR z Fondů EHP 2014-2021, programu Vzdělávání, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

   

  Z programu Erasmus+ jsou financovány projekty „Zahraniční zkušenost v Irsku“ s rozpočtem 55.408 EUR a „Naše budoucnost 2“ s rozpočtem ve výši 69.086 EUR. Realizujeme také první projekt s rozpočtem 45.465 EUR pod záštitou akreditace organizace Erasmus+ na období 2021-2027. Deklarujeme tak připravenost školy realizovat vysoce kvalitní mobility pro své žáky a zaměstnance. Naplánovány jsou výjezdy několika desítek žáků a zaměstnanců na většinou dvoutýdenní, ale i dlouhodobější zahraniční odborné praxe a jazykové kurzy. Všechny projekty podporují jazykové vzdělávání a osobní a profesní rozvoj žáků a zaměstnanců školy.

   

  Co se nám díky projektům povedlo? Poskytovatel grantu Dům zahraniční spolupráce umožnil v roce 2019 vycestovat 10 žákům školy na dvoutýdenní praxi a 2 žákům na tříměsíční praxi v Londýně. V březnu 2022 absolvovalo 5 žáků dvoutýdenní zahraniční zkušenost u firem z oblasti IT a administrativy. O letních prázdninách vycestovali čtyři učitelé na dvoutýdenní jazykový kurz do irského Dublinu, tři učitelé absolvovali jazykové vzdělávání na Maltě.

   

  A co nás v tomto školním roce čeká? Celkem 40 žáků zažije mezinárodní zkušenost. V listopadu 2022 vycestuje 15 žáků školy do Dublinu na dva týdny zahraniční praxe. Na přelom února a března 2023 připravujeme rovněž čtrnáctidenní odbornou stáž pro 15 žáků třetích a čtvrtých ročníků oborů Informační technologie a Obchodní akademie v irském Dublinu. Během roku umožníme navíc dalším 10 žákům různých oborů vycestovat do zahraničí.

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content