• Exkurze 1.D v Ostravě

  6. 12. 2022 | Exkurze

   

  V rámci projektu OKAP II se žáci prvního ročníku oboru Informační technologie podívali do 4 subjektů, aby si přiblížili použití různých složek IT v praxi.

  Jako první jsme navštívili centrum IT4Innovation na VŠB-TU Ostrava a seznámili se s historií, konstrukcí a využitím superpočítačů (KAROLINA, BARBORA). Odtud jsme pokračovali do finské firmy TIETO Evry, kde nám představili jejich práci a také pracovní prostory. Žáci se dozvěděli o fungování velké softwarové firmy, potřebě týmové spolupráce a hlavně to, jaké schopnosti a dovednosti najdou nejlepší uplatnění. Zároveň jsme se dozvěděli o možnostech stáží studentů. Po společném obědě jsme se přesunuli na ubytování v centru Ostravy.

  Čtvrtek jsme zahájili společnou snídaní a navštívili jsme firmu PEN-COM, která se zabývá stavbou vysílačů pro mobilní operátory. Dozvěděli jsme se spoustu informací o technologii a výstavbě antén, o fungování firmy a působení na německém trhu. Odtud jsme zamířili na společný oběd, a nakonec na budovu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. Centrum je svým logistickým a technickým řešením na vysoké úrovni. Velice nás zaujala provázaná spolupráce všech složek Integrovaného záchranného systému.

  Oba dny byly plné aktivit a odvezli jsme si i nezapomenutelné zážitky.

  Tato aktivita byla financování díky projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je financován ve výši 450 mil. Kč Evropskou unií v rámci programu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).

   

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content