• Většinou je to spousta teorie, ale kde získat tu praxi?

  29. 4. 2024 | Projekty
  Projekt EduBox se to snaží změnit! A Stredná priemyselná škola Myjava je toho příkladem. Nabízí totiž studentům netradiční styl výuky, který představila ve dnech 17. – 21. 3. 2024 na již třetím mezinárodním projektovém setkání členů zapojených do projektu EduBox. V rámci tzv. duálního vzdělávání je studentům umožněno absolvovat část praktické výuky přímo ve firmách a tato příležitost jim přináší nejen možnost vyzkoušet si řemeslo a nahlédnout do systému fungování větších firem, také za svou práci získají finanční odměnu.
  Účastníci setkání navštívili firmy Porsche Werkzeugbar (Horná Streda) a PFS a.s. (výroba pružin), s nimiž škola spolupracuje a v nichž studenti vykonávají svou praxi. Účastníci si během setkání také ukázali již existující interaktivní výukové moduly (EduBoxy) a nasdíleli si zkušenosti z jejich tvorby.
  Jsme rádi, že se daří zapojovat mladé lidi do firem již při studiu na střední škole, prohlubovat jejich praktické zkušenosti a posilovat tak jejich podnikatelské myšlení.
  Projekt EduBox je spolufinancován z prostředků Evropské unie, resp. grantem Erasmus+.

  Nejnovější aktuality

  Skip to content