• Kroužek odborné angličtiny

  16. 5. 2024 | Akce

  Ve školním roce 2024/2025 budeme ve škole realizovat dva kroužky odborné angličtiny převážně pro žáky budoucích druhých a třetích ročníků, ale mohou se přihlásit i žáci z vyššího ročníku.

  Kroužky jsou zaměřeny oborově, jeden na ekonomiku a druhý na strojírenství. Začnou v průběhu září, nebo na začátku října a budou pokračovat do dubna, celkem to bude 40 vyučovacích hodin. Kroužek bude probíhat po vyučování a bude veden dvěma učiteli. Říkáme tomu tandemová výuka. V tandemu bude zastoupen vyučující anglického jazyka a vyučující odborného předmětu. Oba vyučující se budou na průběhu kroužku podílet stejnou měrou, navzájem si budou pomáhat s angličtinou a odborností. V kroužku budeme mluvit anglicky i česky.

  Kroužek “Ekonomika“ povedou D. Juříčková a R. Kotoučková, kroužek „Strojírenství“ povedou Š. Křižková a V. Bajcar.

  Na podporu práce v kroužku žáci obdrží učebnice, jejichž součástí je také přístup do online prostředí. Žáci budou plnit jednotlivé úkoly, jejichž cílem je upevnění a procvičení odborné slovní zásoby, odborného anglického jazyka a odbornosti daného oboru. V učebnicích je 10 odborných témat. Kromě toho se zaměříme i na jiné činnosti, praktické úkoly, kvízy atd.

  Kroužek je zdarma, po jeho absolvování účastníci obdrží certifikát.

  Podmínkou získání certifikátu je „dochodit kroužek“ až do konce. Požaduje se minimálně 80% účasti a splnění úkolů online.

  Výhody absolvování kroužku:

  1. znalosti získané v kroužku budou výhodou, odborná angličtina je součástí maturitních otázek,
  2. získaný certifikát bude součástí portfolia žáka, může se uvádět při žádosti o místo, studiu na VŠ,
  3. činnost v kroužku bude součástí přípravy a studia angličtiny,
  4. účast v kroužku může být výhodou při výběru žáků na zahraniční výjezdy jako je Erasmus,
  5. v kroužku se bude pracovat v malé skupině, vyučující se mohou žákům věnovat individuálně.

  Tyto kroužky organizujeme v rámci projektu TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání, Rozvoj všeobecné a odborné angličtiny, B2. Kroužky budou v příštím školním roce probíhat na 5 dalších SŠ v Opavě, Karviné, Orlové, Novém Jičíně, Frýdku-Místku.

  V naší škole už máme zkušenost s takovými kroužky, v minulých letech naši žáci absolvovali 2 kroužky z oboru strojírenství, absolventi byli vynikající u maturitní zkoušky z anglického jazyka.

  Třídy 1A 2A, 3A, 2C, 3C obdržely email od D. Juříčkové s odkazem na přihlášení.

  Mgr. D. Juříčková


  Nejnovější aktuality

  Skip to content