Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Univerzita třetího věku

 

 

Univerzitu třetího věku realizuje naše škola pod záštitou Mendelovy univerzity v Brně. Univerzita třetího věku je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. U3V MENDELU je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

 

Univerzita třetího věku nabízí zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače Mendelovy univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o. se spolupráci s Mendelovou univerzitou v rámci U3V věnuje již od roku 2008. V jubilejním desátém roce došlo ke změně délky studia z původní tříleté varianty na dvouletou. Od školního roku 2018/2019 zabere studium posluchačům 4 semestry.

 

Organizace studia

 

Univerzita třetího věku v Bruntále je koncipována jako cyklus přednášek a seminářů z různých sfér života společnosti. Přednášky obsahují i témata klíčových oborů všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Přednášky a semináře probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (10 týdnů v období říjen až prosinec a 10 týdnů v období únor až duben), a to 1 x týdně od 15:00 do 17:30 hodin. Přednášky a semináře vedou pedagogové ze Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, p.o., přednášející z řad významných osobností a odborníků působících v regionu a v neposlední řadě i hostující odborníci přímo z Mendelu v Brně. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťují Institut celoživotního vzdělávání na Mendelu v Brně a Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.. Kromě přednášek je pro posluchače U3V připravena celá řada dalších aktivit, jako jsou např. exkurze a další akce, které mohou být realizovány prostřednictvím KLUBU U3V, jenž si mohou posluchači založit.

 

Podmínky studia

 

Ke studiu univerzity třetího věku v Bruntále mohou být přijati občané České republiky, starší 50 let, kteří dosáhli minimálně středoškolského vzdělání. Podmínkou je také uhrazení administrativního poplatku ve výši 680,- Kč pro daný semestr. V jednom ročníku se předpokládá cca 30 posluchačů. K úspěšnému ukončení ročníku je nutná účast nejméně na 60 % přednášek a seminářů. K evidenci výuky slouží „průkaz posluchače“, který je studentům U3V předán při slavnostní imatrikulaci v aule Mendelu v Brně při zahájení studia. Úspěšným absolventům studia bude slavnostně vydáno „Osvědčení“ o absolvování Univerzity třetího věku v Bruntále.

 

Přihlášky ke studiu

 

Aktuálně se můžete hlásit ke studiu ve školním roce 2020/2021. Zimní semestr 2020/2021 bude zahájen 8. 10. 2020. Přihlášku si můžete vytisknout z níže uvedeného odkazu.

přihláška

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete doručit mailem (friedlova@spsoa.cz), osobně (na podatelnu školy nebo do schránky na škole) nebo poštou na adresu školy. O přijetí ke studiu budete informováni mailem. V případě většího počtu zájemců o studium rozhoduje o přijetí pořadí přijatých přihlášek.

 

DOKONČENÍ LETNÍHO SEMESTRU 2019/2020

Výuka letního semestru byla přerušena z důvodu nařízení vlády ve vztahu k nákaze COVID-19.

Opětovné zahájení letního semestru proběhne 3. 9. 2020 společnou přednáškou pro první a druhý ročník. Přednášet bude Ing. Pavel Kapler, Ph.D., téma: Antarktida: bílý kontinent. Časový harmonogram ostatních přednášek letního semestru naleznete zde:

 

Časový harmonogram – letní semestr – 1. ročník

Časový harmonogram – letní semestr – 2. ročník

 

Po ukončení přednášek letního semestru volně navážeme a 8. 10. 2020 zahájíme zimní semestr akademického roku 2020/2021.

 

Konkrétní časový harmonogram studia v akademickém roce 2020/2021 bude doplněn po jeho upřesnění.

 

KONTAKT

Institut celoživotního vzdělávání Mendelu v Brně

Zemědělská 1, 613 00  Brno (budova E, 2.p.)

tel.: 545 135 206

e-mail: czv@mendelu.cz

www.icv.mendelu.cz

 

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

www.spsoa.cz

Kontaktní osoba:

Ing. Barbora Friedlová, Ph.D.

Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál

e-mail: friedlova@spsoa.cz

nahoru
Vyhledávací formulář