Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

MODERNÍ ŠKOLA II.

 

Název projektu:                         MODERNÍ ŠKOLA II.

Registrační číslo projektu:        CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004484

Název operačního programu:  Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočet projektu:                    867 968,- Kč

 

 

Cílem projektu, resp. školou vybraných šablon, je propojit výuku s praxí. Byly zřízeny pozice Školní kariérový poradce a Koordinátor spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou. Náplň činnosti Školního kariérového poradce je zřejmá, jeho činnost však nebude zaměřena pouze na studenty čtvrtých ročníků. Je důležité, aby o své budoucnosti mladí lidé přemýšleli ještě v době studia, navíc o svém zaměření v rámci zvoleného oboru rozhodují studenti již ve třetím ročníku.

 

Koordinátor spolupráce mezi zaměstnavatelem a školou je především organizátorem setkání studentů školy s odborníky z praxe, a to buď v konkrétních podnicích nebo na půdě školy. Mimoto je jeho důležitou úlohou navazovat kontakty se zaměstnavateli a prohlubovat spolupráci školy se zaměstnavateli, např. v rámci Učební praxe.

 

Součástí propojení teoretického vyučování a praktického zaměstnání jsou také stáže učitelů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v podnicích a firmách. Účelem těchto stáží je získávat znalost pracovního prostředí a informace o současných požadavcích zaměstnavatelů na daný obor či oblast výuky. Všechny získané znalosti a připomínky zaměstnavatelů lze zvážit a následně implementovat od Školního vzdělávacích programu.

 

Projekt umožňuje také propojení vyučování se současnými požadavky na znalost informačních a komunikačních technologií, a to nejen v odborných předmětech. Důležitou součástí této oblasti je zapojení ICT technika do výuky v předmětech, v nichž se moderní komunikační a informační technologie ve větší míře nevyužívaly a rozvinout tak povědomí studentů i učitelů o široké škále možností uplatnění moderních technologií komunikace.

 

KONTAKT:

Mgr. Jitka Chlumská

tel.: 555 559 728

mail: chlumska(zavinac)spsoa.cz

nahoru
Vyhledávací formulář