Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

TECHNIKA BEZ HRANIC

 

Název projektu:                    Technika bez hranic

Registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001666

Název programu:                 Interreg V-A Česká republika-Polsko

Hlavní partner:                     Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p.o.

Partner:                                 Powiat Prudnicki

Rozpočet projektu:              1 518 249,24 EUR

Rozpočet hlavního partnera: 832 322,95 EUR

Realizace projektu:              1. 7. 2019 - 31. 7. 2022

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Státního rozpočtu České republiky a vlastních zdrojů obou partnerů.

 

Cílovou skupinu projektu tvoří studenti Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál, p.o. a odborné školy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku.

Projekt nabízí komplexní řešení pro přicházející problém kvalifikace v oblasti Průmysl 4.0. v okresech Bruntál a Prudnik.

 

Primárním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na společném trhu práce zvýšením jejich praktické připravenosti na reálné pracovní prostředí.

 

Realizace projektu cílí především na dlouhodobou změnu v oblasti zvýšení kvalifikace absolventů obou škol. Absolventi obou škol získají kvalifikaci v rámci nového společného vzdělávacího programu "Průmysl 4.0". Projekt přispěje k lepšímu propojení mezi firmami a školami. Významně se zlepší materiálně-technické vybavení obou škol.

 

 

nahoru
Vyhledávací formulář