• Autoelektrotechnika

  Základní informace

  STUDIJNÍ OBOR: ELEKTROTECHNIKA (KKOV: 26-41-M/01) 

  Rozmach elektromobility a celého automobilového průmyslu se do budoucna neobejde bez elektrotechniky a elektroniky. Čtyřletý maturitní obor Autoelektrotechnik vede žáka ke zvládnutí servisu a oprav elektromobilů a vozidel se spalovacím motorem. Je zaměřen na znalost diagnostiky, konstrukce, oprav a servisování elektromobilů, ale i klasických vozidel. Absolventi tak získají teoretické vědomosti z mechanických částí dopravních prostředků i vše potřebné z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Stranou nezůstávají ani praktické a technické dovednosti z obou oborů.

  Součástí studia je bezplatné získání řidičského oprávnění pro osobní a nákladní automobil.

  Obor autoelektrotechnik spojuje dvě základní oblasti:

  • elektrotechniku,
  • strojírenství se zaměřením na automobilový průmysl.

  Absolventi mají možnost získat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., která je nutná pro vysokonapěťového technika elektromobility.

  Absolvent oboru autoelektrotechnik najde uplatnění ve všech oblastech činností spojených jak s elektrotechnikou, tak s automobilovým průmyslem a jeho navazujícími oblastmi.

  Učební plán

  Učební plán od 1. 9. 2021
  26-41-M/01 Elektrotechnika
  Zaměření: Autoelektrotechnik
  Kategorie a názvy předmětů 1.roč 2.roč 3.roč 4.roč Celkem
  2021 2022 2023 2024
  A. Povinné vyučovací předměty
  Všeobecně vzdělávací předměty
  Jazykové a estetické vzdělávání
  Český jazyk a literatura 2 3 3 2 10
  Anglický jazyk 3 3 3 2 11
  Seminář z českého jazyka 3 3
  Společenskovědní vzdělávání
  Základy společenských věd 2 2 4
  Matematické vzdělávání
  Matematika 4 3 3 2 12
  Přírodovědné vzdělávání
  Fyzika 2 2 4
  Chemie a ekologie 2 2
  Vzdělávání pro zdraví
  Tělesná výchova 2 2 2 2 8
  Povinně volitelný předmět
  Seminář z matematiky 3 3
  Seminář z anglického jazyka 3 3
  Seminář z německého jazyka (3)
  Seminář z podnikání (3)
  Seminář z fyziky (3)
  Vzdělávání v ICT
  Informační a komunikační technologie 2 3 5
  Digitální zpracování textu 2 2
  CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ČÁST 21 18 11 17 67
  Odborné vzdělávací předměty
  Ekonomické vzdělávání
  Ekonomika 3 3
  Odborné předměty
  Elektrotechnický základ 3 3
  Konstrukční modelování 3 3
  Elektrotechnika 3 3 6
  Opravy a údržba vozidel (M) 4 3 7
  Řízení motorových vozidel 2 2
  Autoelektrotechnika (M) 2 2 2 2 8
  Silniční vozidla (M) 3 2 2 2 9
  Učební praxe
  Praxe 3 3 3 3 12
  Elektrotechnické měření 2 2 4
  Maturitní projekt (M) 3 2 5
  CELKEM ODBORNÁ ČÁST 11 15 21 15 62
  CELKEM 32 33 32 32 129
  B. Nepovinné vyučovací předměty
  Sportovní hry x x x x
  dělení hodin (maximum týdně)
  disponobilní hodiny 30
  minimálně  (cekem hodin) 128
  (M) – volitelný maturitní předmět

   

  Skip to content