• Exkurze na Dlouhé stráně

  28. 6. 2022 | Exkurze

  V pondělí 27. června se zúčastnili žáci 2.C SPŠ a OA exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Jde o jeden ze 7 divů České republiky, kam toto technicky velmi náročné dílo jistě patří. Po kvalitní přednášce doplněné dvěma krátkými filmy nás tímto dílem provedl průvodce, který nás velmi podrobně seznámil s parametry PVE, která je největší elektrárnou tohoto typu v Evropě a 3. na světě. Je osazena dvěma Francisovými turbínami. Každá z nich má výkon 325 MW. Pracují s vodním spádem 510 m. Jede o reverzní stroje, tzn., že v noci tyto stroje pracují jako čerpadla, která čerpají vodu z dolní nádrže do horní, a v denních špičkách teče voda dvěma přivaděči z horní nádrže do stejných strojů, které však v tomto případě pracují jako turbíny pohánějící generátory, které dodávají elektrickou energii do distribuční sítě velmi vysokého napětí 440 kV. Ve strojovně jsme měli možnost vidět sice jen horní část horizontálních soustrojí, jejichž hřídele mají délku přes dvacet metrů a jsou ukryty v hloubce kaverny. Měli jsme možnost vidět také dva 250 tunové mostové jeřáby, které sloužily jednak při vlastní montáži, a nyní dále slouží pro manipulaci při prohlídkách a opravách celých soustrojí.

  Následně jsme jeli autobusem krásnými přírodními scenériemi k horní nádrži, která byla plná vody. Je v nadmořské výšce 1354 m a její obvod hráze má 1700 m. Tuto vzdálenost zdařile pokořili svým šestiminutovým během Adam Přecechtěl a Ondra Hrnčíř a okusili tak, jak chutná trénink ve vysoké nadmořské výšce. Slavobránou postavenou svými spolužáky proběhl první Adam a v závěsu za ním Ondra. Měli jsme možnost vidět jednak Praděd s Petrovými kameny a celý hlavní hřeben Hrubého Jeseníku a na druhé straně zase krásné panorama Šumperska.  Nakonec jsme sjeli k dolní nádrži, která naopak byla téměř prázdná. Tím naše exkurze skončila a všechny nás velmi obohatila.

   

  Ing. Břetislav Půda

  učitel odborných předmětů

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content