xxx videos
 • Podnikatelský inkubátor

  Díky projektu Síť školních podnikatelských inkubátorů byl na naší škole vybudován podnikatelský inkubátor, který bude sloužit především žákům Obchodní akademie, ale také žákům ostatních oborů. Toto nové systematické prostředí umožní žákům získat kompetenci k podnikavosti a znalostí nutných podnikání. Primárním cílem projektu je zvýšení podnikatelských dovedností žáků všech zapojených škol, které povedou ke zvýšení jejich […]

  Read More…

  Reklamní dílna

  V této odborné učebně si žáci mohou osahat všechny činnosti spojené s podnikáním. Žáci Obchodní akademie si tak zpestřují výuku a získávají praktickou zkušenost v komunikaci se zákazníkem. Hlavním cílem této multimediální učebny je co nejlépe simulovat reálné prostředí a propojit teoretické vyučování s praxí. […]

  Read More…

  Skip to content