• Dokumenty - Poradenství

  Dokument
  Vloženo
  Velikost
  Staženo

  doc
  Žádost o vzdělávání s PO
  Žádost o vzdělávání s uznáním podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení.
  20. 5. 2021
  2,47 KB
  1x

  doc
  Žádost o vzdělávání podle IVP
  Žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení ze školského poradenského zařízení.
  20. 5. 2021
  2,46 KB
  1x

  docx
  Žádost o vyšetření ve ŠPZ
  Žádost do poradenského zařízení - vyplňuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími.
  20. 5. 2021
  2,46 KB
  1x

  docx
  Plán pedagogické podpory
  Dokument upravující podpůrná opatření v rámci školy - vyplňuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími.
  20. 5. 2021
  2,46 KB
  1x

  pdf
  Vzor přihlášky na VŠ
  Vzorově vyplněná přihláška.
  20. 5. 2021
  2,46 KB
  1x

  pdf
  Plán práce výchovného poradce 2021/2022
  Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence
  20. 5. 2021
  4,06 KB
  1x

  doc
  Odvolání VŠ
  Vzor podání odvolání na vysokou školu.
  20. 5. 2021
  2,46 KB
  1x

  doc
  Kódy studia pro VŠ
  Kódy studia pro přihlášky na vysokou školu.
  20. 5. 2021
  2,46 KB
  1x

  jpg
  20. 5. 2021
  2,47 KB
  1x

  jpg
  20. 5. 2021
  2,47 KB
  1x

  jpg
  20. 5. 2021
  2,47 KB
  1x

  pdf
  20. 5. 2021
  2,47 KB
  1x

  pdf
  20. 5. 2021
  2,47 KB
  1x
  Skip to content