• Dokumenty - Poradenství

  Typ
  Název
  Datum
  Velikost

  pdf
  Plán práce výchovného poradenství
  Metodická, poradenská a informační činnost VP
  12. 3. 2024 241 KB
  12. 3. 2024 241 KB

  doc
  Žádost o vzdělávání s PO
  Žádost o vzdělávání s uznáním podpůrných opatření na základě doporučení školského poradenského zařízení.
  20. 5. 2021 51 KB
  20. 5. 2021 51 KB

  docx
  Žádost o vyšetření ve ŠPZ
  Žádost do poradenského zařízení - vyplňuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími.
  20. 5. 2021 106 KB
  20. 5. 2021 106 KB

  doc
  Žádost o vzdělávání podle IVP
  Žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení ze školského poradenského zařízení.
  20. 5. 2021 50 KB
  20. 5. 2021 50 KB

  pdf
  Vzor přihlášky na VŠ
  Vzorově vyplněná přihláška.
  20. 5. 2021 848 KB
  20. 5. 2021 848 KB

  docx
  Plán pedagogické podpory
  Dokument upravující podpůrná opatření v rámci školy - vyplňuje třídní učitel ve spolupráci s vyučujícími.
  20. 5. 2021 27 KB
  20. 5. 2021 27 KB

  doc
  Odvolání VŠ
  Vzor podání odvolání na vysokou školu.
  20. 5. 2021 21 KB
  20. 5. 2021 21 KB

  pdf
  20. 5. 2021 774 KB
  20. 5. 2021 774 KB

  doc
  Kódy studia pro VŠ
  Kódy studia pro přihlášky na vysokou školu.
  20. 5. 2021 19 KB
  20. 5. 2021 19 KB

  jpg
  20. 5. 2021 923 KB
  20. 5. 2021 923 KB

  jpg
  20. 5. 2021 147 KB
  20. 5. 2021 147 KB

  pdf
  20. 5. 2021 87 KB
  20. 5. 2021 87 KB

  jpg
  20. 5. 2021 714 KB
  20. 5. 2021 714 KB
  Skip to content