• Získali jsme akreditaci pro projekt mobilit Erasmus+ KA121

  24. 1. 2022 | Projekty

  Naše škola je aktivním účastníkem programu Erasmus+, příkladem je zahraniční praxe našich žáků v Londýně, nebo v současnosti plánovaná mobilita žáků na Island nebo do Irska.

  Evropská unie zjednodušila způsob žádostí o financování zahraničních aktivit týkajících se žáků a pedagogických pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Školy mohly žádat o tzv. akreditaci na projekty mobilit Erasmus+ (žádost jsme podávali v říjnu 2021).

  Naší škole byla tato akreditace udělena národní agenturou Dům zahraniční spolupráce v Praze. Pro naši školu to znamená, že můžeme každý rok až do roku 2027 žádat o finanční podporu na mobility žáků na zahraniční praxe, na mobility pracovníků školy na zahraniční jazykové kurzy, na odborné stáže pedagogických pracovníků a další aktivity, a potřebné finanční prostředky budou škole přiděleny.

  Více informací o programu naleznete na: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty/odborne-vzdelavani-priprava

   

  Mgr. D. Juříčková


  Nejnovější aktuality

  Skip to content