• Testování tělesné zdatnosti žáků 2. ročníků

  24. 11. 2022 | Sport
  Testování probíhalo na všech základních a středních školách z nařízení České školní inspekce. V ČR nebyl dlouhodobě a měřitelně sledován stav tělesné zdatnosti mládeže, také v kontextu sledování dopadů pandemie nemoci covid-19 bylo rozhodnuto mládež na fyzickou zdatnost otestovat. Na SŠ byli testováni všichni žáci a žákyně 2. ročníku.
  Testované disciplíny: skok do dálky z místa, sedy – lehy za 1 minutu, vytrvalostní člunkový běh (počet přeběhů na vzdálenost 20 m dle udané rychlosti), chlapci shyby, děvčata výdrž ve shybu.
  Většina žáků testování pojala jako soutěž „kdo dá víc“ (to jsme byli mile překvapeni), ale někteří jen „pouze splnit, když musím“.

  V našem hodnocení byly výsledky testování na velmi dobré úrovni.

  Tělocvikáři

  Nejnovější aktuality

  Skip to content