• Praha jak ji neznáme…

  13. 12. 2022 | Exkurze

   

  V rámci projektu OKAP II. navštívili žáci 3. a 4. ročníků oboru Obchodní akademie Prahu. Kromě tradičních památek jsme navštívili nově otevřenou expozici České národní banky a Poslaneckou sněmovnu.

  Z hlasu známých osobností jsme zjistili, jak to má bankovka se svou životností a pak už jsme se ponořili do informací o vývoji měny. Na závěr prohlídky jsme si vyzkoušeli, jak je těžká zlatá cihla v hodnotě 16 miliónů. Díky této návštěvě jsme si zopakovali a shrnuli znalosti k maturitní zkoušce.

  Druhý den jsme navštívili poslaneckou sněmovnu. Dozvěděli jsme se, jak probíhají jednotlivá jednání, a také si vyzkoušeli řečnický pult. A co vy? Víte, co má společného logo poslanecké sněmovny a podoba dnešních bankovek? Přijďte se zeptat anebo si zajeďte do Prahy…

   

  Tato aktivita byla financování díky projektu číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je financován ve výši 450 mil. Kč Evropskou unií v rámci programu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP).

   


  Nejnovější aktuality

  Skip to content