• Bobřík informatiky

    14. 12. 2022 | Soutěže

    Dne 15. listopadu se žáci prvních a druhých ročníků účastnili soutěže Bobřík informatiky (kategorie Junior). Jedná se o online test zaměřený na oblast informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnost.

    Výborných výsledků a umístění v rámci celostátního pořadí dosáhli studenti Matěj Klaus, Adam Bachulák a Dominik Kozárek ze třídy 1.D. Gratulujeme!


    Nejnovější aktuality

    Skip to content